Regulamin korzystania z apartamentu


Siedziba i miejsce wydawania kluczy:

ul. Fabryczna 1B/1 62-800 Kalisz

tel. + 48 601 76 57 76 , 602 783 191
biuro@jdkapartamenty.pl , jdkapartamenty.pl

Chcemy uniknąć nieporozumień i zapewnić Państwu udany wypoczynek, dlatego prosimy
o zapoznanie się z regulaminem korzystania z naszych apartamentów. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.


Pobyt

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

3. Gość powinien określić czas pobytu, wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem i zobowiązuje się uregulować należność z góry za cały okres pobytu.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu.

5. Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie. Za dodatkową opłatą 20 zł /dzień jest możliwość trzymania psów do 3 kg.

7. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

8. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości lub sąsiadów lokalu.

Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.


Obowiązki właściciela

1. Właściciel zobowiązuje się do zapewniania warunków do pełnego wypoczynku gościa.

2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników przed przybyciem Gościa.

3. Właściciel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń Apartamentu oraz czystości i porządku w przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać odesłane na życzenie pod wskazany adres na koszt gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 7 dni.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.

6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.Obowiązki gościa

1. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Właściciel za nie przestrzeganie zakazu palenia w Apartamencie może oczekiwać opłaty w wysokości 500 PLN.

4. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Właściciel może pobrać karę w wysokości 500 zł.

5. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 500zł.

6. Zwierzęta w apartamencie . Należy uzyskać zgodę na przyjazd ze zwierzętami do naszych apartamentów w tym celu należy wcześniej zadzwonić lub napisać e-mail . Obowiązują opłaty za zwierzęta.


Wydawanie Kluczy :

Klucze będą do odbioru ul. Fabryczna 1B/1 Kalisz 62-800 szkoła językowa i biuro tłumaczeń LEADER SCHOOL tel. 62 7672121 ( PAŁACYK , VILLA WIKTORIA , 1piętro, wejście z przeciwnej strony budynku niż do kasyna ) biuro czynne od godziny 8.00 do 20.00 sobota od 9.00 do 14.00 . Pomiędzy godziną 20.00 a 22.00 Klucze wydawane są za dodatkową opłatą 50 zł. Natomiast w sobotę po 14.00 oraz niedzielę i święta klucze wydawane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w apartamencie lub innym ustalonym telefonicznie miejscu .


1. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie klucza najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.

2. W trakcie przekazywania Apartamentu, Właściciel przekazuje 1 komplet kluczy

3. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z Właścicielem.


W PRZYPADKU PAŃ PRZYJMUJĄCYCH PANÓW CO GODZINĘ PROSIMY O NATYCH MIASTOWE ANULOWANIE REZERWACJI .

Kontakt:
Email: biuro@jdkapartamenty.pl
Telefon: +48 601-765-776
Telefon: +48 602-783-191

Adresy apartamentów:
Podmiejska 25/51 - 38m2
Serbinowska 15/21 - 53m2
Legionów 19A/9 - 50m2
Legionów 19A/9A - 40m2

Siedziba i adres wydawania kluczy:
ul. Fabryczna 1B/1, 62-800 Kalisz
PAŁACYK